Slovensky Deutsch Italiano English

Štruktúra spoločnosti

Naša poradenská skupina je tvorená viacerými advokátmi, právnikmi, daňovými poradcami, účtovníkmi a audítormi, ktorí sú pripravení poskytnúť Vám naše služby.

Veľkým bohatstvom našej poradenskej skupiny sú všetci interní aj externí spolupracovníci s rozsiahlymi skúsenosťami v rôznych oblastiach našej činnosti s vysokým tvorivým potenciálom a osobnými ambíciami, ktoré korešpondujú s víziami spoločnosti. S ich spoluprácou zabezpečujeme pre klientov komplexné a detailné riešenia.

Copyright © Gunar Legal & Partners