Slovensky Deutsch Italiano English

Kto sme

Sme poradenská skupina zameriavajúca sa na obstarávanie právneho, daňového a účtovného poradenstva. Počas svojej činnosti sme si našli svoje pevné miesto na trhu týchto služieb v regióne strednej a západnej Európy.

V rámci spolupráce našich advokátov, právnikov, účtovníkov, audítorov a iných poradcov pre všetky oblasti podnikateľskej sféry komplexne pokrývame potreby našich klientov.

Našou hlavnou činnosťou je obstarávanie kvalifikovanej právnej pomoci právnickým a fyzickým osobám vo všetkých oblastiach práva s dôrazom na firemné, obchodné, korporačné právo a právo duševného vlastníctva. Zabezpečujeme právne služby od založenia spoločností, či iných právnických osôb, ich bezproblémové fungovanie, a to najmä s ohľadom na osobitné potreby každého nášho klienta, ich prípadné rozdeľovanie, zlučovanie, splynutie. Podľa požiadaviek klientov zabezpečíme likvidáciu alebo konkurzné konanie takéhoto subjektu.

Obstarávame komplexné poradenstvo v súdnom i správnom konaní, v obchodných záväzkových vzťahoch, pri prevode, či zaťažení nehnuteľností, v hospodárskej súťaži, autorskom práve, práve priemyselného vlastníctva i konkurznom práve.

V snahe poskytnúť Vám komplexné riešenia, zohľadníme všetky daňové a právne okolnosti Vášho prípadu a ak je to potrebné, zabezpečíme poradenstvo v iných jurisdikciách pokrývajúce založenie pobočiek, dcérskych spoločností tak, aby Váš profit bol čo najvyšší a daňové zaťaženie čo najnižšie.

Zabezpečujeme komplexné právne služby v slovenskom, nemeckom, talianskom a anglickom jazyku. Naše právne služby dlhodobo využívajú obchodné spoločnosti, fyzické osoby, ako aj advokátske kancelárie v okolitých štátoch, pre ktoré sme poskytovali právnu pomoc najmä spisovaním zmlúv, právnych rozborov a žalôb, zastupovaním pre súdmi a štátnymi orgánmi.

Sme pripravení zabezpečiť Vám kvalifikované poradenstvo, a to najmä právne služby v súlade s Vašimi predstavami tak, aby sa v konečnom dôsledku dosiahol žiadaný cieľ.

Copyright © Gunar Legal & Partners