Slovensky Deutsch Italiano English

Čo robíme

Sme pripravení obstarať Vám a zorganizovať pre Vás poskytovanie nasledovných služieb, právne poradenstvo a Vaše zastúpenie v týchto oblastiach:
 • obchodné právo
 • právo cenných papierov
 • bankové a finančné právo
 • občianske právo
 • konkurz a vyrovnanie
 • medzinárodné právo
 • právo duševného vlastníctva (autorské právo a práva príbuzné autorskému právu, práva z patentov, vynálezov , priemyselných vzorov, obchodných známok, obchodných mien, obchodných tajomstiev,technických postupov)
 • know-how a goodwill
 • právo hospodárskej súťaže
 • európske právo
 • trestné právo
 • správne právo
 • pracovné právo
 • zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi štátnej správy
 • zastupovanie klientov v rozhodcovskom konaní
 • mimosúdne urovnávanie sporov
 • daňové poradenstvo, daňové plánovanie, právo off-shore spoločností
 • mzdová a personálna agenda
 • vedenie účtovníctva
 • audit
Copyright © Gunar Legal & Partners